Kewangan

• MENYEDIAKAN ANGGARAN TAHUNAN JABATAN
• MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS PERAKAUNAN
• PEMUNGUTAN HASIL
• PENILAIAN HARTA DAN BANGUNAN
• PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN
• PEMBAYARAN PROJEK
• PERLESENAN
• PELABURAN
• PEMBELIAN
• MENGENAL PASTI SUMBER SUMBER KEWANGAN
• MENGENDALIKAN ADUAN AUDIT

PIAGAM PELANGGAN• Melayan pelanggan di kaunter dengan tanggungjawab , sopan santun dan mesra.

• Mempastikan kaunter pertanyaan dibuka pada waktu-waktu berikut :

Isnin - Khamis 8 Pagi Hingga 3 Petang
Jumaat 8 Pagi Hingga 10.30 Pagi
Rehat
2 Petang Hingga 3 Petang

• Mempastikan sistem menunggu yang adil di kaunter pembayaran dimana pelanggan disediakan nombor giliran.

• Membuat semakan ke atas rekod pembayaran dalam tempoh 10 minit tertakluk maklumat yang diperlukan adalah lengkap.

• Mengeluarkan resit pembayaran hasil kepada pelanggan dalam tempoh 3 minit tertakluk maklumat yang diperlukan lengkap.

• Penilaian ke atas harta benda di kawasan perkadaran Majlis Daerah Papar akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan setelah sijil menduduki bangunan dikeluarkan.

• Mengurus perakaunan dengan penyediaan abstrak bulanan penyata penyesuaian bank, penghantaran akaun bulanan, penyediaan akaun tahunan dan pengurusan simpanan majlis.

• Mempastikan bayaran kepada jabatan dan agensi kerajaan, kontraktor, firma dan orang perseorangan dibayar dalam tempoh 14 hari selepas tuntutan yang lengkap diterima.

• Memastikan pemilik harta dan lessen menerima notis tunggakan hasil mengikut jadual yang di tetapkan.