Kewangan


Unit Kewangan : Terdir dari perkhidmatan akaun, pelesenan dan cukai kadaran.

• MENYEDIAKAN ANGGARAN TAHUNAN JABATAN • MELAKSANAKAN TUGAS TUGAS PERAKAUNAN • PEMUNGUTAN HASIL • PENILAIAN HARTA DAN BANGUNAN • PEMBAYARAN GAJI DAN ELAUN • PEMBAYARAN PROJEK • PERLESENAN • PELABURAN • PEMBELIAN • MENGENAL PASTI SUMBER SUMBER KEWANGAN • MENGENDALIKAN ADUAN AUDIT PIAGAM PELANGGAN • Melayan pelanggan di kaunter dengan tanggungjawab , sopan santun dan mesra. • Mempastikan kaunter pertanyaan dibuka pada waktu-waktu berikut : Isnin - Khamis 8 Pagi Hingga 3 Petang Jumaat 8 Pagi Hingga 10.30 Pagi Rehat 2 Petang Hingga 3 Petang • Mempastikan sistem menunggu yang adil di kaunter pembayaran dimana pelanggan disediakan nombor giliran. • Membuat semakan ke atas rekod pembayaran dalam tempoh 10 minit tertakluk maklumat yang diperlukan adalah lengkap. • Mengeluarkan resit pembayaran hasil kepada pelanggan dalam tempoh 3 minit tertakluk maklumat yang diperlukan lengkap. • Penilaian ke atas harta benda di kawasan perkadaran Majlis Daerah Papar akan disiapkan dalam tempoh 1 bulan setelah sijil menduduki bangunan dikeluarkan. • Mengurus perakaunan dengan penyediaan abstrak bulanan penyata penyesuaian bank, penghantaran akaun bulanan, penyediaan akaun tahunan dan pengurusan simpanan majlis. • Mempastikan bayaran kepada jabatan dan agensi kerajaan, kontraktor, firma dan orang perseorangan dibayar dalam tempoh 14 hari selepas tuntutan yang lengkap diterima. • Memastikan pemilik harta dan lessen menerima notis tunggakan hasil mengikut jadual yang di tetapkan.