Unit Pembangunan / Kejuruteraan

] Melaksanakan kerja-kerja pembaikan ke atas segala kerosakan bangunan Majlis (Gerai, Dewan Jambatan Dll).


] Menyelenggarakan tempat-tempat rekreasi dan kemudahan awam (Padang, Taman-taman Permainan, Dewan -Dewan Dll)


] Menyelenggara kerja -kerja landskap


] Menyelenggara kelengkapan dan peralatan jentera Majlis.


] Menjalankan Pemeriksaan ke atas Bangunan
Komitmen kami adalah berkhidmat untuk pelanggan dengan jujur dan bertanggungjawab demi kebaikan bersama sesuai dengan piagam berikut ;

Piagam Pelanggan] Memproses dan meluluskan permohonan pelan pembangunan / pelan bangunan, bangunan persendirian/perniagaan dalam tempoh 12 minggu dengan syarat ianya disertakan dengan dokumen dokumen yang lengkap, diperakui dan mematuhi keperluan jabatan jabatan.


] Memproses permohonan pengeluaran Sijil Layak Menduduki Bangunan (Occupation Certificates) dalam tempoh 8 minggu berasaskan (Findings) pemeriksaan yang diterima dan tertakluk kepada semua syarat teknikal di patuhi.


] Memproses dan meluluskan PelanPembahagian Tanah dalam tempoh lapan (8) minggu waktu bekerja mulai dari tarikh permohonan.


] Membuat pemeriksaan kerosakan lampu jalan dalam tempoh dua (2) hari dari tarikh aduan diterima dan mengambil tindakan pembaikan dalam tempoh dua (2) hari selepas pemeriksaan.


] Memproses dan menyediakan dokumen Tawaran / Sebutharga dalam tempoh 7 hari waktu bekerja dari tarikh surat kelul