Penguatkuasa

OBJEKTIF :


1 Membantu Jabatan di dalam menguatkuasakan Undang-Undang Kecil

2. Membantu Jabatan di dalam menjaga kebersihan dan keindahan Pekan / Kawasan Perkadaran

3. Memberi peluang kepada masyarakat umum untuk memahami dan mematuhi Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT)VISI :


MENJADIKAN MASYARAKAT SETEMPAT MEMAHAMI DAM MEMATUHI UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN.
MISI :

1. MENINGKATKAN PEMANTAUAN DI KAWASAN KAWASAN BERISIKO TINGGI.
contoh : Kawasan Perhentian Awam


2. MEMBERI KURSUS DAN LATIHAN KEPADA SEMUA ANGGOTA DAN MEMBEKALKAN KELENGKAPAN SEPERTI KENDERAAN
DAN ALAT PERHUBUNGAN (Walkie Talkie)