OBJEKTIF : 1 Membantu Jabatan di dalam menguatkuasakan Undang-Undang Kecil 2. Membantu Jabatan di dalam menjaga kebersihan dan keindahan Pekan / Kawasan Perkadaran 3. Memberi peluang kepada masyarakat umum untuk memahami dan mematuhi Undang-Undang Kecil Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) VISI : MENJADIKAN MASYARAKAT SETEMPAT MEMAHAMI DAM MEMATUHI UNDANG-UNDANG PIHAK BERKUASA TEMPATAN. MISI : 1. MENINGKATKAN PEMANTAUAN DI KAWASAN KAWASAN BERISIKO TINGGI. contoh : Kawasan Perhentian Awam 2. MEMBERI KURSUS DAN LATIHAN KEPADA SEMUA ANGGOTA DAN MEMBEKALKAN KELENGKAPAN SEPERTI KENDERAAN DAN ALAT PERHUBUNGAN (Walkie Talkie)