- Mengendalikan perhubungan awam jabatan; -Menyelia dokumen-dokumen jabatan; -Mengendalikan sistem perfailan jabatan: -Urusan kakitangan/Pengurusan Sumber Manusia (Pelantikan,pengesahan jawatan,pengurusan pencen,kursus-kursus dan latihan kakitangan serta lain-lain hal berkaitan kakitangan);