 -Merancang pembangunan di kawasan perkadaran.  -Menjaga dan memantau kebersihan kawasan pekan.  -Mewujudkan infrastruktur dan kemudahan sosial  -Menguatkuasakan Undang-undang dan Peraturan-peraturan.  -Menyediakan peluang-peluang perniagaan kepada masyarakat setempat.