Undang- Undang Kecil Majlis Daerah Papar

undang- undang kecil food & eating 1977

undang - undang kecil hairdressing 1977

undang- undang kecil conservacy & hygience 1977

undang -undang kecil slaughter house 1977

undang-undang kecil control of animal 1980

undang -undang kecil pig control 1957

undang-undang kecil tamu 1977

undang-undang kecil markets 1977

undang-undang kecil building 1977

undang -undang kecil hotel & lodging house 1977

undang-undang kecil offensive trades 1977

undang-undang kecil advertisement 1980

undang-undang kecil liquors 1968

undang-undang kecil hawkers 1977

undang-undang kecil anti sampah 1984

hiburan awam

street & public place 1977