VISI DAN MISI

VISI
Majlis Daerah Papar bertekad untuk
menjadikan Daerah Papar sebagai
pusat pentadbiran , perniagaan , pelancongan dan
perindustrian yang efisyen dan berdaya saing dalam era digitalisasi.MISI
DALAM MENCAPAI HASRAT UNTUK MENJADIKAN DAERAH PAPAR
SEBAGAI SEBUAH PUSAT PENTADBIRAN, PERNIAGAAN, PELANCONGAN DAN
PERINDUSTRIAN , MAJLIS DAERAH PAPAR
KOMITED UNTUK :
-Mengamalkan sistem pentadbiran dan pengurusan yang
sistematik dan efektif seiring dengan kemajuan ict ;

-Meningkatkan kewangan Majlis dengan mempelbagaikan
sumber pendapatan melalui perluasan kawasan perkadaran,
menggalakkan pelaburan asing dan tempatan dalam industri
pelancongan dan perkilangan serta melibatkan diri dalam projek-projek
pembangunan secara usahama ;

-Menyediakan kemudahan dan keperluan asas yang lebih
sistematik dan terancang ; dan

-Mewujudkan masyarakat yang harmoni dan sejahtera.